Αναζήτηση:
 
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
GUNET.gr
ects-ds
Erasmus-DS-ECTS
Diploma Supplement


 
 
ΤΕΙ Θεσσαλίας > Κέντρο Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής 
 
Ξένες Γλώσσες

Το Κέντρο είναι μια ανεξάρτητη εκπαιδευτική μονάδα η οποία δεν χορηγεί πτυχίο ή πιστοποιητικά  γλωσσομάθειας και λειτουργεί υπό την απευθείας εποπτεία του συμβουλίου του Τ.Ε.Ι./Λ.

Αποσκοπεί στη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση σε ξένες γλώσσες και παρέχει στους πτυχιούχους όλων των τμημάτων τα απαραίτητα γλωσσικά εφόδια που θα τους εξασφαλίζουν άρτια επαγγελματική κατάρτιση.

Αποστολή του Κέντρο Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής  είναι να οργανώνει και υποστηρίζει:

  • τη διδασκαλία ξένων γλωσσών:  Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής και Ιταλικής,
  • τη διδασκαλία ορολογίας ειδικότητας στην ξένη γλώσσα (LSP= Language for Specific Purposes, Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς),  
  • τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας σε ξένους φοιτητές που σπουδάζουν στο Τ.Ε.Ι. μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων όπως το Σωκράτης - ERASMUS,
  • τις δραστηριότητες φυσικής αγωγής

σε όλα τα τμήματα των σχολών και των παραρτημάτων του Τ.Ε.Ι.

 

Οι σπουδαστές έχουν το δικαίωμα επιλογής μίας από τις ξένες γλώσσες - Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά και Ιταλικά - που διδάσκονται στο Τ.Ε.Ι. ανάλογα με τις ανάγκες κάθε τμήματος. Τα μαθήματα ξένων γλωσσών καλύπτουν τα επίπεδα Α1, Α2 και Β1 σύμφωνα με Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (Common European Framework of Reference for Languages). Στόχος των μαθημάτων είναι να αποκτήσουν οι σπουδαστές τις γλωσσικές ικανότητες που απαιτούνται για να ανταποκριθούν στις ανάγκες της ορολογίας ειδικότητας του τμήματός τους που ανήκει στο επίπεδο Β2 και C1. Η ορολογία ειδικότητας στην ξένη γλώσσα είναι μάθημα υποχρεωτικό και συμπεριλαμβάνεται στο πρόγραμμα σπουδών κάθε τμήματος του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας. Τα μαθήματα δίνουν στους φοιτητές τα εφόδια ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στη σύγχρονη βιβλιογραφία για έρευνα σε οποιονδήποτε επαγγελματικό τομέα, και τη δυνατότητα ως απόφοιτοι να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες εργασίας σε ένα πολύ-πολιτισμικό περιβάλλον.

 Εργαστήριο Πολυμέσων Ξένων Γλωσσών
Το Κέντρο είναι εξοπλισμένο με Εργαστήριο Πολυμέσων Ξένων Γλωσσών όπου παρέχεται  εκπαίδευση στην αγγλική και γαλλική γλώσσα με τη βοήθεια Η/Υ και σύνδεση στο Διαδίκτυο. Το Εργαστήριο λειτουργεί από τον Φεβρουάριο του 1997 με σκοπό να ενισχύσει  την διδασκαλία της γλώσσας ειδικότητας με την χρήση ειδικών εφαρμογών προσαρμοσμένων στις νέες τεχνολογίες. Αρχικά ξεκίνησε με την χρησιμοποίηση εξειδικευμένων CD-ROM ενώ σήμερα  γίνεται χρήση σύγχρονης μεθοδολογίας μέσω ιστοσελίδων και εργαλείων διαδικτύου σε WEB Portal το οποίο παρέχει την δυνατότητα στους σπουδαστές μέσω συνδέσμων να έχουν πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό Αγγλικής γλώσσας στο αντικείμενο σπουδών τους.

Η λειτουργία του στηρίζεται σε εφαρμογές που έχουν αναπτυχθεί όλα τα προηγούμενα χρόνια για να καλύψουν τις ειδικές ανάγκες που προέκυψαν.  Ενδεικτικά γίνεται χρήση σχεσιακών βάσεων δεδομένων (MS SQL Server), ανάπτυξη και χρήση δυναμικών ιστοσελίδων σε διάφορες τεχνολογίες (ASP, JSP), χρήση βάσεων δεδομένων σε Microsoft Access καθώς και συντήρηση του δικτύου του εργαστηρίου για το οποίο χρησιμοποιείται Windows 2000 Domain.

Επίσης, παρέχει την δυνατότητα εξέτασης των σπουδαστών μέσω Η/Υ όπου η βαθμολογία καταχωρείται σε βάση δεδομένων με αυτόματη αξιολόγηση. Σήμερα το εργαστήριο χρησιμοποιείται για την διδασκαλία Αγγλικής γλώσσας στα τμήματα Τουριστικών Επιχειρήσεων και Ιατρικών Εργαστηρίων.

Υπάρχει επίσης αίθουσα οπτικοακουστικών μέσων για την εξάσκηση στο προφορικό λόγο σε όλες τις ξένες γλώσσες που διδάσκονται στο ίδρυμα. 

 
Φυσική Αγωγή
spor

Το Κέντρο διοργανώνει αθλητικές δραστηριότητες, οι οποίες διεξάγονται στις αθλητικές εγκαταστάσεις του ιδρύματος  για τους σπουδαστές που φοιτούν στο Τ.Ε.Ι., όπως:

  • μαθήματα και αθλητικούς αγώνες μεταξύ των σπουδαστών σε τοπικό επίπεδο για αντισφαίριση, καλαθοσφαίριση, ποδόσφαιρο, πετόσφαιρα, κ.α.
  • εσωτερικούς αγώνες με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα,
  • προγράμματα άσκησης για όλο το προσωπικό του Τ.Ε.Ι..
 

Επίσης, συμμετέχει σε διοργανώσεις εθνικού επιπέδου όπως οι Πανελλήνιοι προκριματικοί και τελικοί Διαφοιτητικοί Αγώνες σε όλα τα αθλήματα, και οργανώνει αγώνες σκακιού σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Τέλος, δίνεται η δυνατότητα σε αθλητές σπουδαστές να συμμετέχουν σε ατομικά αγωνίσματα. 

Το Κέντρο στεγάζεται στους κεντρικό κτίριο του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας. Στελεχώνεται από δέκα τρεις (13) μόνιμους Καθηγητές Εφαρμογών, μία διοικητικό υπάλληλο που απασχολείται στη Γραμματεία, και δώδεκα (12) περίπου συμβασιούχους Εκπαιδευτικούς Ειδικών Μαθημάτων (ΕΕΜ) και Εργαστηριακούς συνεργάτες

Επικοινωνία
2410-684-443

secry-flang@teilar.gr

 

 

 

Copyright © 2007 - 2024 : TEI Θεσσαλίας
Created by ItBiz