Αναζήτηση:
 
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
GUNET.gr
ects-ds
Erasmus-DS-ECTS
Diploma Supplement


 
 
ΤΕΙ Θεσσαλίας > Διοικητικές Υπηρεσίες > Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πληροφορικής
 
 Σύμφωνα με το Π.Δ. 362/2002 (ΦΕΚ 304 Α’) «Οργανισμός διοικητικών υπηρεσιών Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Λάρισας», στο άρθρο 5 αναφέρεται Διεύθυνση Πληροφορικής και Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:

Α) Τμήμα Πληροφορικής,
Β) Τμήμα Μελετών – Κατασκευών, και
Γ) Τμήμα Συντήρησης.
 
Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Τεχνικών Υπηρεσιών είναι ο κος Χουχορέλος Βασίλειος (Τηλ. 2410 684 735, Email xouxorel@teilar.gr).
 
Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Τεχνικών Υπηρεσιών κατανέμονται στα Τμήματα ως εξής:

 
1. Τμήμα Πληροφορικής
 Στην αρμοδιότητα του Τμήματος υπάγονται όλα τα θέματα που έχουν σχέση με:
 • την εξασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας των μηχανογραφικών συστημάτων (κεντρικών και περιφερειακών),
 • τη μέριμνα για την ασφαλή τήρηση των αρχείων πληροφοριών και των προγραμμάτων, ώστε να επιταχύνεται η απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών του Ιδρύματος,
 • την παρακολούθηση των τεχνολογιών οργάνωσης γραφείου και την πρόταση νέων εφαρμογών με την υιοθέτηση των τεχνολογιών αυτών,
 • την ανάλυση και σχεδίαση των διαδικασιών λειτουργίας των διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος με σκοπό την ανάπτυξη των σχετικών πληροφοριακών συστημάτων,
 • τη μέριμνα για την τήρηση των βαθμών ασφαλείας των αρχείων πληροφοριών ώστε να εξασφαλίζεται η εμπιστευτικότητά τους,
 • την παρακολούθηση των δυσλειτουργιών των πληροφοριακών συστημάτων και την φροντίδα για την άρση αυτών,
 • τη συνεργασία με το Τμήμα Σχεδιασμού και Οργάνωσης για την επανεξέταση των διαδικασιών και της μηχανογραφικής τους υποστήριξης,
 • τη μέριμνα για τη σύνταξη προδιαγραφών εξοπλισμού Πληροφορικής (Hardware/Software) για τις υπάρχουσες ή νέες ανάγκες των διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος, καθώς επίσης και για τη σύνταξη συμβάσεων προμήθειας και συντήρησης του εξοπλισμού Πληροφορικής,
 • την επιμέλεια του δικτύου των τερματικών μονάδων και των περιφερειακών συσκευών,
 • τη φροντίδα για τη βασική συντήρηση μηχανημάτων,
 • τη μέριμνα για την ικανοποιητική λειτουργία του Η/Υ από πλευράς λογισμικού με συνεχή έλεγχο απόδοσης,
 • την παρακολούθηση της βελτίωσης και ενημέρωσης με νέες εκδόσεις του λειτουργικού συστήματος και των βοηθητικών του προγραμμάτων,
 • την παροχή στα στελέχη των διοικητικών υπηρεσιών κάθε δυνατής βοήθειας στην προσπάθειά τους να εγκαταστήσουν τοπικές εφαρμογές στους περιφερειακούς σταθμούς εργασίας τους (π.χ. επεξεργασία κειμένων, οργάνωση αρχείων, επεξεργασία πινάκων, κ.λ.π.) και την εξασφάλιση της συμβατότητας των εφαρμογών αυτών με τα κεντρικά πληροφοριακά συστήματα,
 • την ευθύνη για την έγκαιρη προμήθεια των αναλωσίμων μηχανογραφικών υλικών της Διεύθυνσης, σύμφωνα με τις διαδικασίες προμηθειών του Ιδρύματος,
 • τη διασφάλιση της συντήρησης του εξοπλισμού με βάση τις υπάρχουσες συμβάσεις,
 • την ενημέρωση και εκπαίδευση των χρηστών των διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος σε θέματα πληροφορικής,
 • τη μέριμνα για τη συγκέντρωση, ταξινόμηση και ανάλυση στατιστικών στοιχείων σχετικά με τους σπουδαστές, το πάσης φύσεως προσωπικό, τα οικονομικά μεγέθη, τον εξοπλισμό και τα ερευνητικά προγράμματα του Ιδρύματος, τη συστηματική συλλογή των στοιχείων αυτών σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες και τη συγκρότηση και ενημέρωση αρχείου στατιστικών στοιχείων,
 • τη μέριμνα για τη μελέτη και υπόδειξη μέτρων για την απλούστευση γραφειοκρατικών τύπων και διαδικασιών (τυποποίηση εγγράφων, τρόπος επικοινωνίας και πληροφόρησης, εισαγωγή μέσων σύγχρονης τεχνολογίας κ.λ.π.) και την παρακολούθηση της εφαρμογής των μέτρων αυτών,
 • τη μέριμνα για την κατάρτιση μελετών και εισηγήσεων καθιέρωσης προσφορότερων μεθόδων εργασίας για ταχύτερη διεκπεραίωση των διοικητικών θεμάτων,
 • τη μέριμνα για την ανάπτυξη και εφαρμογή από τις κατ’ αντικείμενο αρμόδιες υπηρεσίες σύγχρονων τεχνικών μεθόδων, την υπόδειξη τρόπων για την εκκαθάριση και μικροφωτογράφηση του αρχείου του Ιδρύματος,
 • την εισήγηση μέτρων για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας,
 • τη μελέτη των χρησιμοποιούμενων εντύπων και υπόδειξη και εισήγηση τρόπων για τη βελτίωση και την τυποποίησή τους,
 • τη σχεδίαση νέων απλουστευμένων εντύπων, ιδιαίτερα εκείνων που αναφέρονται στις συναλλαγές των υπηρεσιών του Ιδρύματος με τους σπουδαστές,
 • τη μέριμνα για το σχεδιασμό και υλοποίηση όλων των απαραίτητων βάσεων πληροφοριών και την παροχή εξυπηρέτησης προς τις διοικητικές υπηρεσίες,
 • την καταγραφή των αναγκών όλων των φορέων του Ιδρύματος για την πληροφορία και τη μέριμνα για την ικανοποίησή τους με πρόσβαση σε άλλες βάσεις δεδομένων εσωτερικού και εξωτερικού μέσω των υπαρχόντων δικτύων,
 • την υποστήριξη των χρηστών (διοικ. Υπηρεσίες, εκπαιδευτικό προσωπικό, προσωπικό ερευνητικών προγραμμάτων, σπουδαστές) στην αναζήτηση  και πρόσβαση σε διεθνείς βάσεις δεδομένων,
 • τη μέριμνα για την τυποποίηση της πληροφορίας προκειμένου να καθίστανται συμβατή σε ετερογενή περιβάλλοντα εργασίας,
 • την υποβολή προτάσεων για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των κάθε είδους μηχανογραφικών προγραμμάτων για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων.
 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ:
 
Προϊστάμενος Τμήματος :
Ντόντας Απόστολος, Τηλ. 2410 684 730, Email apsnt@teilar.gr
 
Υπάλληλοι Τμήματος:
Αφεντούλης Νικόλαος, Τηλ. 2410 684 714, Email afentoulis@teilar.gr
Γαϊτάνου Ευφροσύνη, Τηλ. 2410 684 733, Email gaitanou@teilar.gr
Ιωαννίδου Νίκη, Τηλ. 2410 684 716, Email ioannidou@teilar.gr
Καλφούτζος Χρήστος, Τηλ. 2410 684 718, Email kalf@teilar.gr
Κοτρότσιος Δημήτριος, Τηλ. 2410 684 711, Email kotrd@teilar.gr
Τζιγκούρας Ιωάννης, Τηλ. 2410 684 373, Email fuji@teilar.gr
 
Συνεργάτες:
Μέγας  Χρήστος, Τηλ. 2410 684 378, Email chris@teilar.gr
Στυλιανός Τηλέμαχος, Τηλ. 2410 684 720, Email tilemaxos@teilar.gr

2. Τμήμα Μελετών - Κατασκευών
Στην αρμοδιότητα του Τμήματος υπάγονται όλα τα θέματα που έχουν σχέση με:
·       τη σύνταξη ή ανάθεση εκπόνησης τεχνικών και οικονομικών μελετών για κατασκευές και επισκευές έργων,
·       τη δημοπράτηση έργων ή μελετών, την κατάρτιση των απαιτούμενων τευχών και συμβάσεων,
·       την επίβλεψη έργων ή μελετών που ανατέθηκαν ύστερα από διαγωνισμό ή από απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία,
·       τη σύνταξη και τον έλεγχο των επιμετρήσεων, πρωτοκόλλων αφανών εργασιών, λογαριασμών, Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδος Εργασιών Συγκριτικών Πινάκων, Πρωτοκόλλων παραλαβής έργων ή μελετών σύμφωνα με όσα ορίζει η σχετική με τα δημόσια έργα Νομοθεσία,
·       τη σύνταξη κτιριολογικών προγραμμάτων και τη μέριμνα για την έγκριση και την υλοποίησή τους,
·       τη διενέργεια αυτοψιών και τη σύνταξη γνωματεύσεων και εκθέσεων για τεχνικά θέματα,
·       τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια υλικού και μηχανημάτων για τις κατασκευές και επισκευές,
·       τη σύνταξη μελετών για την ανάπτυξη του προσωπικού στις κτιριακές εγκαταστάσεις,
·       την τήρηση της αλληλογραφίας και του αρχείου για τα θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος, την υποβολή προτάσεων χωροταξικού σχεδιασμού των υπηρεσιών του Ιδρύματος.
 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ:
 
Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος :
Δανίκας Γεώργιος, Τηλ. 2410 684 458, Email danikas@teilar.gr
 
Υπάλληλοι Τμήματος:
Ευθυμίου Κωνσταντινιά, Τηλ. 2410 684 415, Email efthimioud@teilar.gr
Κυριατζής Βασίλειος, Τηλ. 2410 684 734, Email kyriatzis@teilar.gr , με παράλληλη απασχόληση στον ΕΛΚΕ.
 
Συνεργάτες:
Κασιτεροπούλου Δωροθέα, Τηλ. 2410 684 455, Email dkasiter@teilar.gr

3. Τμήμα Συντήρησης
Στην αρμοδιότητα του Τμήματος υπάγονται όλα τα θέματα που έχουν σχέση με:
·       τη συνεχή επιθεώρηση των κτιριακών, ηλεκτρολογικών, μηχανολογικών, υδραυλικών εγκαταστάσεων, του τηλεφωνικού δικτύου και των κλιματιστικών εγκαταστάσεων και η συντήρησή του από το μόνιμο τεχνικό προσωπικό
·       τη σύνταξη τεχνικών μελετών για τις απαιτούμενες εργασίες συντήρησης και επισκευής που ξεπερνούν τις δυνατότητες του τεχνικού προσωπικού και η εισήγηση για ανάθεση των εργασιών αυτών σε ιδιώτες σύμφωνα με όσα ορίζει η νομοθεσία για τα δημόσια έργα,
·       τη σύνταξη προδιαγραφών και τη μέριμνα για την προμήθεια του αναγκαίου για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων υλικού, ανταλλακτικών και εργαλείων,
·       την τήρηση αποθήκης υλικού συντήρησης, ανταλλακτικών και εργαλείων,
·       την ευθύνη για την κατάρτιση, έγκριση και επίβλεψη εφαρμογής προγραμμάτων ετήσιας συντήρησης των κτιρίων και των λοιπών εγκαταστάσεων του ΤΕΙ,
·       τη μέριμνα για την πυρασφάλεια των εγκαταστάσεων του ΤΕΙ,
·       τη μέριμνα για την εκτέλεση έργων συντήρησης και ανάπτυξης του πρασίνου,
·       την τήρηση αλληλογραφίας και αρχείου για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος.
 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ:
 
Προϊστάμενος Τμήματος :
Χουχορέλος Βασίλειος, Τηλ. 2410 684 735, Email xouxorel@teilar.gr
 
Υπάλληλοι Τμήματος:
Κιτσάκης Κων/νος, Τηλ. 2410 684 391, Email kitsakis@teilar.gr
Κουμορτζής Αθανάσιος, Τηλ. 2410 684 389, Email koumourtzis@teilar.gr
Τσιάντας Δημήτριος, Τηλ. 2410 684 389, Email dim@teilar.gr
 
Τεχνικό Προσωπικό:
             Γώγος Γεώργιος, Τηλ. 2410 684 390, Email gogos@teilar.gr
             Κοκκινόπουλος Ηλίας, Τηλ. 2410 684 390, Email kokinopoulos@teilar.gr
             Τούλιος Αθανάσιος, Τηλ. 2410 684 390, Email athan@teilar.gr 

 
 

 

Copyright © 2007 - 2024 : TEI Θεσσαλίας
Created by ItBiz