Αναζήτηση:
 
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
GUNET.gr
ects-ds
Erasmus-DS-ECTS
Diploma Supplement


 
 
Ανακοινώσεις > Αναλυτική προβολή
 
Κατηγορία:
Ανακοινώσεις του ΤΕΙ

Ημερομηνία:
05/05/2015
Ανακοίνωση:
Εκλογή Προέδρου του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ της ΣΤΕΦ
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για την εκλογή Προέδρου του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ της ΣΤΕΦ

Έχοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 11 και 12 του Ν. 1404/83 «Δομή και λειτουργία των ΤΕΙ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
2. Το άρθρο 8 του Ν. 3549/2007 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ»
3. Το άρθρο 10 του Ν.4009/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για την ανάδειξη Προέδρων των Τμημάτων των Σχολών
4. Την αριθμ. πρωτ. Φ.122.1/759/109090/Β2/18-9-2012 Εγκύκλιο εφαρμογής του Ν. 4009/2011.
5. Το Π.Δ. 83/2013 «Μετονομασία του ΤΕΙ Λάρισας σε ΤΕΙ Θεσσαλίας – Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων – Συγχώνευση Τμημάτων – Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων – Συγκρότηση Σχολών του ΤΕΙ Θεσσαλίας» (ΦΕΚ 123τ.Α’/3-6-2013)
6. Την αριθμ. 3692/18-6-2014 Διαπιστωτική Πράξη του Προέδρου του ΤΕΙ Θεσσαλίας με την οποία ο κ. Κωτσόπουλου Σπυρίδωνος εξελέγη Δ/ντής της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Θεσσαλίας (ΑΔΑ 7ΒΨΣ46914Κ-Π2Τ).
7. Την αριθμ. πρωτ. 4038/2-7-2014 Απόφαση του Προέδρου του ΤΕΙ Θεσσαλίας ορισμού του κ. Βασιλείου Νταφόπουλου ως Προέδρου του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ έως τις 31-8-2015

Σ Υ Γ Κ Α Λ ΟΥ Μ Ε

Το Εκλεκτορικό Σώμα του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών για την εκλογή Προέδρου, με διετή θητεία η οποία θα αρχίσει στις 1 Σεπτεμβρίου 2015 και θα λήξει στις 31 Αυγούστου 2017.

Η θητεία μπορεί να ανανεωθεί ακόμη μία συνεχή φορά.

Το εκλεκτορικό σώμα απαρτίζεται από τους Καθηγητές και τους υπηρετούντες Καθηγητές Εφαρμογών του Τμήματος.

1. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στις 21 Μαϊου 2015 ημέρα Πέμπτη από τις 9.00 πμ έως τις 14.00 μμ.

2. Δικαίωμα ψήφου έχουν επίσης όσα μέλη ψηφοφόρων τελούν σε αναρρωτική, εκπαιδευτική ή άλλη μορφή αδείας, εφ’ όσον το δηλώσουν εγγράφως (σχετικό έντυπο) στο Διευθυντή της Σχολής, το αργότερο έως τις 12 Μαίου 2015 ημέρα Τρίτη.
Δεν έχουν δικαίωμα ψήφου όσοι τελούν σε αναστολή ή απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους.
Οι εκλέκτορες ψηφίζουν με επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλο κρατικό επίσημο έγγραφο.
Αρμόδια για τη συγκρότηση του εκλογικού καταλόγου των εκλεκτόρων είναι η Διεύθυνση της Σχολής, η οποία συντάσσει τον τελικό εκλογικό κατάλογο μετά και από σχετική εισήγηση του Τμήματος της Σχολής.
Ο εκλογικός κατάλογος, μετά την οριστική του συγκρότηση, θα εγκριθεί από το Συμβούλιο της Σχολής σε ειδική συνεδρίαση.
Ο εκλογικός κατάλογος του Τμήματος θα πρέπει να δοθεί στη Σχολή στις 12 Μαϊου 2015 ημέρα Τρίτη.

3. Δικαίωμα να θέσουν υποψηφιότητα για εκλογή σε θέση Προέδρου έχουν μόνο οι Καθηγητές πρώτης βαθμίδας ή οι Αναπληρωτές Καθηγητές.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν Καθηγητές των δύο πρώτων βαθμίδων ή δεν υπάρχουν υποψηφιότητες,
ο Πρόεδρος του Τμήματος ορίζεται από τη Συνέλευση του ΤΕΙ μεταξύ των υπαρχόντων καθηγητών του Τμήματος με προτεραιότητα στις δύο πρώτες βαθμίδες και μέχρι τη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (αριθμ. Φ.122.1/759/109090/Β2/18-9-2013 εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων).
Η αίτηση υποψηφιότητας των ενδιαφερομένων υποβάλλεται στο Διευθυντή της Σχολής επτά (7) ημερολογιακές ημέρες πριν από την διεξαγωγή των εκλογών, υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο.
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας απορρίπτονται αν δεν συνοδεύονται με ρητές διαβεβαιώσεις όλων των υποψηφίων ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους τα ασυμβίβαστα (άρθρου 12 του Ν.2530/97 σε συνδυασμό με τα άρθρα 24 και 80 παρ. 22 περ. α του Ν. 4009/2011) και ότι, αν εκλεγούν, δεν καταλαμβάνονται κατά το χρόνο της προβλεπόμενης θητείας τους από το όριο ηλικίας για την έξοδό τους από την υπηρεσία.
Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν με δήλωσή τους (σχετικό έντυπο), συνημμένη στην αίτηση υποψηφιότητάς τους, τις παραπάνω διαβεβαιώσεις.
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας πρέπει να κατατεθούν το αργότερο έως τις 14 Μαϊου 2015 ημέρα Πέμπτη μέχρι τις 13:00 μ.μ. στο πρωτόκολλο της Σχολής χαρακτηρισμένες προς τον Διευθυντή της Σχολής.
Βάσει των αιτήσεων υποψηφιότητας καταρτίζεται το ψηφοδέλτιο του Τμήματος, το οποίο περιλαμβάνει τα ονόματα των υποψηφίων Προέδρων με αλφαβητική σειρά.

4. Η διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου θα πραγματοποιηθεί σε ειδική ψηφοδόχο με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία.
Τα ψηφοδέλτια θα είναι τοποθετημένα σε ειδικούς φακέλους, οι οποίοι θα υπογράφονται και θα σφραγίζονται από τον πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής.
Μόνο τα εντός φακέλων περιεχόμενα ψηφοδέλτια θεωρούνται έγκυρα.
Άκυρα θα είναι επίσης οποιαδήποτε ψηφοδέλτια είναι διαφορετικού χρώματος, σχήματος και μεγέθους από τα επίσημα και θα φέρουν διακριτικά γνωρίσματα όπως π.χ. σημεία, εγγραφές, υπογραμμίσεις, ακόμη και παράδοξο δίπλωμα του ψηφοδελτίου.
Μαζί με τα ψηφοδέλτια των υποψηφίων η εφορευτική επιτροπή θα διανέμει και λευκά ψηφοδέλτια.
Επαναλαμβάνεται ότι τα λευκά και τα άκυρα ψηφοδέλτια δεν λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό πλειοψηφίας και το αποτέλεσμα των εκλογών.
Μετά το πέρας της ψηφοφορίας γίνεται η καταμέτρηση των ψήφων και η ανακήρυξη του πλειονοψηφήσαντος υποψηφίου.
Λευκά και άκυρα ψηφοδέλτια δεν λαμβάνονται υπόψη.
Εκλέγεται υποψήφιος αυτός που θα συγκεντρώσει ποσοστό ψήφων μεγαλύτερο του 50%.
Αν κανείς υποψήφιος δεν συγκεντρώσει κατά την πρώτη ψηφοφορία την απόλυτη πλειοψηφία, δηλαδή ποσοστό υψηλότερο του 50% ή αν υπάρξει ισοψηφία, οι εκλογές επαναλαμβάνονται μεταξύ των δύο υποψηφίων που πλειοψήφησαν, χωρίς νέα πρόσκληση στις 26 Μαϊου 2015 ημέρα Τρίτη.
Κατά την επαναληπτική εκλογή εκλέγεται όποιος υποψήφιος λάβει το υψηλότερο ποσοστό.
Αν υπάρξει νέα ισοψηφία, γίνεται ενώπιον των εκπροσώπων των δύο υποψηφίων κλήρωση από την εφορευτική επιτροπή.
Μοναδικός υποψήφιος Πρόεδρος εκλέγεται εάν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των εγκύρων ψήφων και ψηφισάντων εκλεκτόρων, στις οποίες δεν συνυπολογίζονται, εκτός των άκυρων ψήφων και οι λευκές ψήφοι και οι αποχές.

5. Για την εύρυθμη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας, ο ορισμός της Εφορευτικής Επιτροπής του Τμήματος καθώς και της αίθουσας για την ψηφοφορία θα γίνει σε συνεδρίαση του Συμβουλίου της Σχολής μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων.

6. Ο Πρόεδρος του Τμήματος παρακαλείται να κοινοποιήσει στο σώμα των Εκλεκτόρων την πρόσκληση και να την αναρτήσει στον πίνακα ανακοινώσεων του Τμήματός του.

7. Η πρόσκληση θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ/Λ.

Συνημμένα (2)


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ


Σπυρίδων Κωτσόπουλος
Καθηγητής

Συνημμένα αρχεία:
 
 
Γραφείο Διασύνδεσης
Πως θα μας βρείτε

Παρουσίαση σε video mp4 του TEI

ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΟΣ
e-Γραμματεία

facebook twitter
msc
Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών


 GYM
Γραφείο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

EAP
Υποστήριξη των ΟΣΣ στο ΤΕΙ Θεσσαλίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

 
 

Copyright © 2007 - 2024 : TEI Θεσσαλίας
Created by ItBiz