Αναζήτηση:
 
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
GUNET.gr
ects-ds
Erasmus-DS-ECTS
Diploma Supplement


 
 
Ανακοινώσεις > Αναλυτική προβολή
 
Κατηγορία:
Ανακοινώσεις του ΤΕΙ

Ημερομηνία:
04/06/2014
Ανακοίνωση:
Πρόσκληση για την εκλογή Προέδρων Τμημάτων της ΣΤΕΦ
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για την εκλογή Προέδρων των Τμημάτων της ΣΤΕΦ

Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 11 και 12 του Ν. 1404/83 «Δομή και λειτουργία των ΤΕΙ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
2. Το άρθρο 8 του Ν. 3549/2007 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ»
3. Το άρθρο 10 του Ν.4009/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για την ανάδειξη Προέδρων των Τμημάτων των Σχολών
4. Την αριθμ. πρωτ. Φ.122.1/759/109090/Β2/18-9-2012 Εγκύκλιο εφαρμογής του Ν. 4009/2011.
5. Το Π.Δ. 83/2013 «Μετονομασία του ΤΕΙ Λάρισας σε ΤΕΙ Θεσσαλίας – Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων – Συγχώνευση Τμημάτων – Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων – Συγκρότηση Σχολών του ΤΕΙ Θεσσαλίας» (ΦΕΚ 123τ.Α’/3-6-2013)
6. Την αριθμ. πρωτ. 5631/25-5-2010 Διαπιστωτική Πράξη του Πρόεδρου του ΤΕΙ Θεσσαλίας διαπίστωσης της εκλογής του κ. Στέφανου Ζαούτσου ως Δ/ντή της ΣΤΕΦ
7. Τη λήξη της θητείας των Προέδρων των ανωτέρω Τμημάτων της ΣΤΕΦ στις 31-8-2014

Σ Υ Γ Κ Α Λ ΟΥ Μ Ε

Τα εκλεκτορικά σώματα των ανωτέρω Τμημάτων της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών για την εκλογή Προέδρου, με διετή θητεία η οποία θα αρχίσει στις 1 Σεπτεμβρίου 2014 και θα λήξει στις 31 Αυγούστου 2016.

Η θητεία μπορεί να ανανεωθεί ακόμη μία συνεχή φορά.

Το εκλεκτορικό σώμα απαρτίζεται από τους Καθηγητές και τους υπηρετούντες Καθηγητές Εφαρμογών του Τμήματος.

1. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στις 19 Ιουνίου 2014 ημέρα Πέμπτη.

2. Δικαίωμα ψήφου έχουν επίσης όσα μέλη ψηφοφόρων τελούν σε αναρρωτική, εκπαιδευτική ή άλλη μορφή αδείας, εφ’ όσον το δηλώσουν εγγράφως (σχετικό έντυπο) στο Διευθυντή της Σχολής, το αργότερο έως τις 11 Ιουνίου 2014 ημέρα Τετάρτη.
Δεν έχουν δικαίωμα ψήφου όσοι τελούν σε αναστολή ή απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους.
Οι εκλέκτορες ψηφίζουν με επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλο κρατικό επίσημο έγγραφο. Αρμόδια για τη συγκρότηση του εκλογικού καταλόγου των εκλεκτόρων είναι η Διεύθυνση της Σχολής, η οποία συντάσσει τους τελικούς εκλογικούς καταλόγους μετά και από σχετικές εισηγήσεις των Τμημάτων της Σχολής.
Οι εκλογικοί κατάλογοι, μετά την οριστική τους συγκρότηση, θα εγκριθούν από το Συμβούλιο της Σχολής σε ειδική συνεδρίαση. 
Οι εκλογικοί κατάλογοι του Τμήματος θα πρέπει να δοθούν στη Σχολή στις 11 Ιουνίου 2014 ημέρα Τετάρτη.

 
3. Δικαίωμα να θέσουν υποψηφιότητα για εκλογή σε θέση Προέδρου έχουν μόνο οι Καθηγητές πρώτης βαθμίδας ή οι Αναπληρωτές Καθηγητές.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν Καθηγητές των δύο πρώτων βαθμίδων ή δεν υπάρχουν υποψηφιότητες, ο Πρόεδρος του Τμήματος ορίζεται από τη Συνέλευση του ΤΕΙ μεταξύ των υπαρχόντων καθηγητών του Τμήματος με προτεραιότητα στις δύο πρώτες βαθμίδες και μέχρι τη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (αριθμ. Φ.122.1/759/109090/Β2/18-9-2013 εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων).
Η αίτηση υποψηφιότητας των ενδιαφερομένων υποβάλλεται στο Διευθυντή της Σχολής επτά (7) ημερολογιακές ημέρες πριν από την διεξαγωγή των εκλογών, υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο.
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας απορρίπτονται αν δεν συνοδεύονται με ρητές διαβεβαιώσεις όλων των υποψηφίων ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους τα ασυμβίβαστα (άρθρου 12 του Ν.2530/97 σε συνδυασμό με τα άρθρα 24 και 80 παρ. 22 περ. α του Ν. 4009/2011) και ότι, αν εκλεγούν, δεν καταλαμβάνονται κατά το χρόνο της προβλεπόμενης θητείας τους από το όριο ηλικίας για την έξοδό τους από την υπηρεσία.
Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν με δήλωσή τους (σχετικό έντυπο), συνημμένη στην αίτηση υποψηφιότητάς τους, τις παραπάνω διαβεβαιώσεις.
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας πρέπει να κατατεθούν το αργότερο έως τις 11 Ιουνίου 2014 ημέρα Τετάρτη μέχρι τις 13:00 μ.μ. στο πρωτόκολλο της Σχολής χαρακτηρισμένες προς τον Διευθυντή της Σχολής. Βάσει των αιτήσεων υποψηφιότητας καταρτίζεται το ψηφοδέλτιο κάθε Τμήματος, το οποίο περιλαμβάνει τα ονόματα των υποψηφίων Προέδρων με αλφαβητική σειρά.

4. Η διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου θα πραγματοποιηθεί σε ειδική ψηφοδόχο με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία.
Τα ψηφοδέλτια θα είναι τοποθετημένα σε ειδικούς φακέλους, οι οποίοι θα υπογράφονται και θα σφραγίζονται από τον πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής.
Μόνο τα εντός φακέλων περιεχόμενα ψηφοδέλτια θεωρούνται έγκυρα.
Άκυρα θα είναι επίσης οποιαδήποτε ψηφοδέλτια είναι διαφορετικού χρώματος, σχήματος και μεγέθους από τα επίσημα και θα φέρουν διακριτικά γνωρίσματα όπως π.χ. σημεία, εγγραφές, υπογραμμίσεις, ακόμη και παράδοξο δίπλωμα του ψηφοδελτίου.
Μαζί με τα ψηφοδέλτια των υποψηφίων η εφορευτική επιτροπή θα διανέμει και λευκά ψηφοδέλτια.
Επαναλαμβάνεται ότι τα λευκά και τα άκυρα ψηφοδέλτια δεν λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό πλειοψηφίας και το αποτέλεσμα των εκλογών.
Μετά το πέρας της ψηφοφορίας γίνεται η καταμέτρηση των ψήφων και η ανακήρυξη του πλειονοψηφήσαντος υποψηφίου.
Λευκά και άκυρα ψηφοδέλτια δεν λαμβάνονται υπόψη.
Εκλέγεται υποψήφιος αυτός που θα συγκεντρώσει ποσοστό ψήφων μεγαλύτερο του 50%.
Αν κανείς υποψήφιος δεν συγκεντρώσει κατά την πρώτη ψηφοφορία την απόλυτη πλειοψηφία, δηλαδή ποσοστό υψηλότερο του 50% ή αν υπάρξει ισοψηφία, οι εκλογές επαναλαμβάνονται μεταξύ των δύο υποψηφίων που πλειοψήφησαν, χωρίς νέα πρόσκληση στις 24 Ιουνίου 2014 ημέρα Τρίτη.
Κατά την επαναληπτική εκλογή εκλέγεται όποιος υποψήφιος λάβει το υψηλότερο ποσοστό.
Αν υπάρξει νέα ισοψηφία, γίνεται ενώπιον των εκπροσώπων των δύο υποψηφίων κλήρωση από την εφορευτική επιτροπή.
Μοναδικός υποψήφιος Πρόεδρος εκλέγεται εάν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των εγκύρων ψήφων και ψηφισάντων εκλεκτόρων, στις οποίες δεν συνυπολογίζονται, εκτός των άκυρων ψήφων και οι λευκές ψήφοι και οι αποχές
.
5. Για την εύρυθμη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας, ο ορισμός της Εφορευτικής Επιτροπής κάθε Τμήματος καθώς και της αίθουσας για την ψηφοφορία θα γίνει σε συνεδρίαση του Συμβουλίου της Σχολής μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων.

6. Οι Πρόεδροι των Τμημάτων παρακαλούνται να κοινοποιήσουν στο σώμα των Εκλεκτόρων την πρόσκληση και να την αναρτήσουν στον πίνακα ανακοινώσεων του Τμήματός τους.

7. Η πρόσκληση θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ/Λ.Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Στέφανος Ζαούτσος Καθηγητής

Συνημμένα αρχεία:
 
 
Γραφείο Διασύνδεσης
Πως θα μας βρείτε

Παρουσίαση σε video mp4 του TEI

ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΟΣ
e-Γραμματεία

facebook twitter
msc
Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών


 GYM
Γραφείο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

EAP
Υποστήριξη των ΟΣΣ στο ΤΕΙ Θεσσαλίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

 
 

Copyright © 2007 - 2024 : TEI Θεσσαλίας
Created by ItBiz