Αναζήτηση:
 
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
GUNET.gr
ects-ds
Erasmus-DS-ECTS
Diploma Supplement


 
 
Ανακοινώσεις > Αναλυτική προβολή
 
Κατηγορία:
Ανακοινώσεις του ΤΕΙ

Ημερομηνία:
21/09/2016
Ανακοίνωση:
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ
___________________________________________________


Αντικαθιστούμε τις Φ253/139098/Α5 (ΦΕΚ 1882 Β΄/2015), Φ253/139109/Α5 (ΦΕΚ 1882 Β΄/2015) και Φ253/139110/Α5 (ΦΕΚ 1882 Β΄/2015) Υπουργικές Αποφάσεις, οι οποίες καθόριζαν τη διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων στην Tριτοβάθμια Eκπαίδευση μετά από συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων ή των Επαγγελματικών Λυκείων με το παλαιό-καταργούμενο σύστημα και καθορίζουμε τον τρόπο, χρόνο και τη διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 και εφεξής, μετά από συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων ή των Επαγγελματικών Λυκείων είτε με το παλαιό-καταργούμενο σύστημα είτε με το νέο σύστημα εισαγωγής, ως ακολούθως:

ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΟ

«1. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων επιλογής και σε αποκλειστική προθεσμία που ανακοινώνεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠΠΕΘ), οι επιτυχόντες στα αντίστοιχα τμήματα και σχολές των Πανεπιστημίων, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών και των ΤΕΙ υποχρεούνται μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΥΠΠΕΘ να υποβάλουν
ηλεκτρονικά αίτηση εγγραφής για το Τμήμα ή Σχολή επιτυχίας τους . Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι σχολικές μονάδες παρέχουν υποστήριξη στους επιτυχόντες, όσο αφορά τους κωδικούς πρόσβασης.
Ο επιτυχών θα εισαχθεί στην ηλεκτρονική εφαρμογή με τον ίδιο τρόπο που χρησιμοποίησε για την εισαγωγή του στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου. Στη συνέχεια θα καλείται να συμπληρώσει τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης(ΑΜΚΑ), ο οποίος θα επιβεβαιώνεται μέσω διαλειτουργικότητας με το Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ.
Μέσα από την εν λόγω ηλεκτρονική εφαρμογή, οι επιτυχόντες αποδέχονται το περιεχόμενο της αίτησης εγγραφής, η οποία ενέχει χαρακτήρα υπεύθυνης δήλωσης. Στην ηλεκτρονική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση ο επιτυχών δηλώνει ότι δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλη σχολή ή τμήμα από αυτά που περιλαμβάνονται στο άρθρο 1 της αριθμ. Φ.253/85476/Α5(ΦΕΚ 995 Β΄/2015) Υ.Α., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Σε περίπτωση που επιτυχών έχει εγγραφεί από προηγούμενο έτος σε σχολή ή τμήμα από αυτά που περιλαμβάνονται στο άρθρο 1 της αριθμ. Φ.253/85476/Α5(ΦΕΚ 995 Β΄/2015) Υ.Α., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, με την ανωτέρω αίτηση-υπεύθυνη δήλωση αφενός θα δηλώνει το τμήμα, στο οποίο είναι ήδη εγγεγραμμένος και αφετέρου θα αιτείται ταυτόχρονα τη διαγραφή του από το εν λόγω τμήμα, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή του στο νέο τμήμα ή στη νέα σχολή.

2. Σε κάθε Ίδρυμα Σχολή ή Τμήμα αποστέλλεται από το ΥΠΠΕΘ πίνακας επιτυχόντων ανά Σχολή και Τμήμα που υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής μέσω της κεντρικής εφαρμογής του ΥΠΠΕΘ. Επίσης αποστέλλεται πίνακας των ήδη εγγεγραμμένων από προηγούμενο έτος που έχουν αιτηθεί μέσω της ίδιας εφαρμογής, να διαγραφούν από το Τμήμα ή τη Σχολή του Ιδρύματος, για να εγγραφούν σε αντίστοιχο νέο.

3. Υποψήφιος αίτησης εγγραφής δεν μπορεί να εγγραφεί στη νέα Σχολή ή στο Τμήμα εισαγωγής του, αν προηγουμένως δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία διαγραφής, την οποία έχει αιτηθεί μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής, από την Σχολή ή το Τμήμα στο οποίο είναι εγγεγραμμένος και δεν αποσταλεί από το Τμήμα ή τη Σχολή η βεβαίωση διαγραφής και όλα τα σχετικά στοιχεία του στο νέο Τμήμα ή Σχολή επιτυχίας.

4. Η γραμματεία του Τμήματος ή Σχολής, για την ολοκλήρωση της εγγραφής, ελέγχει και αντιπαραβάλλει τον ονομαστικό πίνακα επιτυχόντων που έχει ήδη λάβει με την απόφαση κύρωσης πινάκων από το ΥΠΠΕΘ με τον πίνακα των επιτυχόντων που υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής.
Οι ήδη εγγραφέντες για να έχουν πρόσβαση στις ακαδημαϊκές υπηρεσίες της κάθε Σχολής και Τμήματος, θα πρέπει να επιδείξουν στη γραμματεία του τμήματος ή της σχολής αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο, προκειμένου να γίνει η ταυτοπροσωπία τους. Σε κάθε περίπτωση, η γραμματεία δύναται να ζητήσει
συμπληρωματικά δικαιολογητικά από τους εγγραφέντες. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των εγγραφών, το Τμήμα ή η Σχολή επιτυχίας συντάσσει και
αποστέλλει στο Υπουργείο Παιδείας σε ηλεκτρονική μορφή αρχείο όλων των τελικώς εγγραφέντων, συμπεριλαμβανομένων και των επιτυχόντων που ενεγράφησαν με τις διαδικασίες της παρ. 8 της παρούσας.

5. Όλες οι ανωτέρω διαδικασίες εγγραφής ολοκληρώνονται είτε από τον ίδιο τον επιτυχόντα ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο.

6. Για την ηλεκτρονική εγγραφή των επιτυχόντων, η εφαρμογή του ΥΠΠΕΘ μπορεί να χρησιμοποιεί δεδομένα από άλλες βάσεις και εφαρμογές Υπουργείων ή φορέων. Αν τα ατομικά στοιχεία που εμφανίζονται προσυμπληρωμένα στην εφαρμογή δεν συμφωνούν με τα στοιχεία της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου, και ο αιτών δεν μπορεί να δηλώσει υπεύθυνα ότι αποδέχεται την
ορθότητά τους, τότε πρέπει να προβεί στην άμεση διόρθωση και ενημέρωση των λανθασμένων στοιχείων του στα συστήματα του Εθνικού Μητρώου ΑΜΚΑ, μέσω σχετικής αίτησής του σε οποιοδήποτε ΚΕΠ.
Ο επιτυχών αφού ελέγξει την ορθότητα των προβαλλόμενων τροποποιημένων στοιχείων, θα πρέπει να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική εγγραφή του, στην προβλεπόμενη προθεσμία.

7. Μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής εγγραφής, στην εφαρμογή μπορεί να εμφανίζεται ηλεκτρονικός σύνδεσμος για την προαιρετική συμπλήρωση στοιχείων για στατιστικούς λόγους.

8. Για λόγους εξαιρετικής ανάγκης, όπως παρατεταμένη θεομηνία, σοβαρή ασθένεια, στράτευση ή απουσία στο εξωτερικό, ή για περίπτωση επιτυχόντα που δεν ολοκλήρωσε εμπρόθεσμα και πλήρως τη διαδικασία της ηλεκτρονικής εγγραφής, είναι δυνατή η εγγραφή, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου, στην οποία εκτίθενται οι λόγοι της καθυστέρησης. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, τόσο η σχετική αίτηση όσο και τα δικαιολογητικά κατατίθενται από τον επιτυχόντα απευθείας στη γραμματεία του τμήματος χωρίς τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΥΠΠΕΘ και με πιθανή υποχρέωση φυσικής
παρουσίας στη γραμματεία του τμήματος σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας εγγραφής. Η εγγραφή ολοκληρώνεται ή μη, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου οργάνου του τμήματος. Επιτυχών, που δεν εγγράφηκε ούτε με τη διαδικασία των προηγουμένων εδαφίων αυτής της παραγράφου χάνει το δικαίωμα εγγραφής για το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος, καθώς και για τα επόμενα έτη για το συγκεκριμένο τμήμα επιτυχίας του.

9. Για τις Στρατιωτικές Σχολές, τις Αστυνομικές Σχολές, τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, τις Ακαδημίες του Εμπορικού Ναυτικού και τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, η διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων καθορίζεται και πραγματοποιείται από τα αρμόδια Υπουργεία.
Η ισχύς της απόφασης αυτής άρχεται, από το χρονικό διάστημα εγγραφών των επιτυχόντων, στο ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
________________________________________

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ


https://eregister.it.minedu.gov.gr/
 

 

Συνημμένα αρχεία:
 
 
Γραφείο Διασύνδεσης
Πως θα μας βρείτε

Παρουσίαση σε video mp4 του TEI

ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΟΣ
e-Γραμματεία

facebook twitter
msc
Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών


 GYM
Γραφείο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

EAP
Υποστήριξη των ΟΣΣ στο ΤΕΙ Θεσσαλίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

 
 

Copyright © 2007 - 2024 : TEI Θεσσαλίας
Created by ItBiz